Regulamin sklepu

Regulamin zakupów
 
Regulamin określa zasady zakupów w sklepie StolzPowylamywanymiNogami.com.pl, należącego do firmy BORD s.c., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartyckiej 115, lok U-01, tel. (+48) 660 559 115. Firma posiada numer  REGON 146104657 oraz numer NIP 5213630377.
Regulamin sklepu obowiązuje od 30.05.2012.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 
Postanowienia ogólne
 
1.Sklep prowadzi sprzedaż produktów poprzez internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym StolzPowylamywanymiNogami.com.pl.
 
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie StolzPowylamywanymiNogami.com.pl są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych.
 
3. Cenniki, reklamy i informacje zawarte na stronie StolzPowylamywanymiNogami.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 
Zamówienia
 
1. Sklep internetowy StolzPowylamywanymiNogami.com.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów na terenie Polski za pośrednictwem strony internetowej www.stolzpowylamywanyminogami.com.pl lub www.stolzpn.pl. Zamówienia mogą być składane również telefonicznie (660 559 115) bądź e-mailem (sklep@stolzpn.pl).
 
2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać przez 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefonicznie można składać od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 19.00 oraz w sobotę w godz. 11.00 - 15.00.
 
3. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
 
4. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – pracownik sklepu spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
 
5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego.
 
6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
 
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu
c) w przypadku zamówień płatnych poprzez system PayU – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu PayU.
 
7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem pracownik StolzPowylamywanymiNogami.com.pl skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 
8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 
9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub anulowanie zamówienia jest możliwe poprzez kontakt na adres: sklep@stolzpn.pl lub telefonicznie pod numerem 660 559 115.
 
Ceny towarów i płatność
 
1. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu StolzPowylamywanymiNogami.com.pl są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Do każdego opłaconego zamówienia sklep wystawia fakturę VAT, która wysyłana jest na adres e-mailowy Klienta.
 
2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Jednakże, bez zgody Klientów, wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, a jeszcze niewykonane lub będące w trakcie realizacji, a także nie będą miały wpływu na prawa osób, które już biorą udział w promocji.
 
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 a) przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym przy ul. Bartyckiej 115 w Warszawie
 b) przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu mBank 50 1140 2004 0000 3702 7422 1224
 c) płatność kartą kredytową lub przelewem za pośrednictwem serwisu PayU.
Klienci spoza Polski mogą dokonać płatności:
a) przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu 
IBAN: PL50 1140 2004 0000 3702 7422 1224
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK
b) kartą Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro za pośrednictwem serwisu PayU.
 
4. W przypadku złożenia zamówienia na kwotę przekraczającą 1000 PLN sklep StolzPowylamywanymiNogami.com.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia. 
 
5. Zamówienia o wartości powyżej 300 zł wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej bezpłatnie.
 
Koszty i terminy dostawy
 
1. Przy towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu. Zamówienie na towary o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie StolzPowylamywanymiNogami.com.pl pracownik sklepu skontaktuje się telefonicznie lub za pomocą e-maila, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.
 
2.Termin otrzymania przesyłki przez Klienta równa się sumie czasu wysyłki ze sklepu StolzPowylamywanymiNogami.com.pl oraz przewidywanego czasu dostawy (zazwyczaj ok. 2 dni robocze).
 
3. Klient może wybrać najbardziej dogodną dla siebie formę dostawy zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Paczkomatów InPost.
                       
Zwroty, reklamacje
 
1. Sklep StolzPowylamywanymiNogami.com.pl przekaże Klientowi gwarancje jakości produktów, jeżeli zostały one udzielone przez producenta tych produktów.
 
2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 
3. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na wskazany adres e-mail: sklep@stolzpn.pl.
 
4.Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu (tel. 660 559 115; e-mail: sklep@stolzpn.pll) w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 
5.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
Inne informacje
 
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę BORD s.c. danych osobowych podanych w formularzu zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.stolzpowylamywanyminogami.com.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy (jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów BORD s.c.) jak w szczególności:
a) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług BORD s.c.,
b) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 
2.Zapisanie się do newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę BORD s.c. danych osobowych podanych w formularzu subskrypcji. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera.
 
3.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez firmę BORD s.c.
 
4.Prawa autorskie:
a) Opisy oraz zdjęcia przedstawione w sklepie są naszego autorstwa bądź posiadamy do nich prawa, kopiowanie w.wym. według ustawy o prawach autorskich (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170), kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Prosimy o przestrzeganie niniejszej zasady.
b) Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 
Postanowienie dodatkowe
 
Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
Regulamin nie przewiduje trybu jego zmiany.
 
Zwrot i wymiana
 
Drogi Kliencie, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy. W przypadku chęci skorzystania z prawa zwrotu, towar w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością prześlij na adres sklepu wraz z dowodem zakupu lub numerem zamówienia. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania.
Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na wskazane przez Ciebie konto. Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku produktów wykonanych na zamówienie w tym okazjonalnych opakowań produktów.
Reklamacja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny/protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z nami. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia Twoich ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. W razie reklamacji uszkodzonego towaru, po spisaniu protokółu prześlemy ponownie na nasz koszt w pełni wartościowy towar. Późniejsze reklamacje dotyczące uszkodzeń spowodowanych transportem nie będą honorowane.
Jeżeli po otrzymaniu towaru znajdziesz w nim wady techniczne powinieneś skontaktować się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu (tel. 660 559 115; e-mail: sklep@stolzpn.pl) w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Prosimy pamiętać, że sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
kontakt:

222436822

sklep@stolzpn.pl

Sklep STÓŁ Z POWYŁAMYWANYMI NOGAMI
ul. Bartycka 115 lok U-01
00-716 Warszawa
NIP: 5213630377

Znajdziesz nas na: